Etiketa a společenská pravidla jsou při obchodním jednání hodně důležitým prvkem. Často se pak může stát i prvkem klíčovým, zda jednání dopadne úspěšně či nikoliv. Dodržování společenských pravidel o nás totiž hodně vypovídá. Vypovídá o tom jaká je naše společenská úroveň. Platí pravidlo, že čím výše společensky postavený člověk, tím více dbá pravidel etikety. Vzhledem k tomu, že nelze nikde najít ucelený přehled etikety pro obchodní jednání, tak jsem pro Vás připravil články na toto téma. V těchto článcích je stručně rozebráno 5 základních oblastí obchodní etikety. V tuto chvíli pak připravuji rozšíření jednotlivých oblastí a jejich sloučení do jedné publikace.

Díl 1: Oslovení

Prvním kontaktem mezi lidmi jak v každodenním životě, tak v obchodním styku je oslovení. Oslovení se tudíž velmi výrazně podílí na tvorbě prvního dojmu. První dojem se může ve většině případů stát tím nejdůležitějším, proto bychom si měli dát velmi záležet na samotném oslovení.

Etiketa nejen pro obchodníky – Oslovení

Díl 2: Představování

Představování je nedílnou součástí společenského života. Správné představení je nedílnou součástí prvního dojmu a proto je třeba mu věnovat patřičnou pozornost. Často ovšem při této příležitosti dochází k mnoha trapným situacím a to proto, že některý ze zúčastněných nezná etiketu a tudíž nenaplní očekávání svých společníků. Jak se těmto faux pas vyhnout?

Etiketa nejen pro obchodníky – Představování

Díl 3: Vizitky

Vizitky jsou nedílnou a velmi důležitou součástí společenského života a mezilidské komunikace. Vizitky můžeme rozlišit na vizitky služební a osobní (tento druh vizitek pak můžeme nazývat navštívenky). Vizitka a její předání se též podílí na vytvoření prvního dojmu, stejně tak jako oslovení a představování. Vizitka jako taková pak napoví velmi mnoho o svém majiteli.

Etiketa nejen pro obchodníky – Vizitky

Díl 4: Pozvánky

Znáte tu situaci kdy Vám na akci, kterou jste pořádali přišlo méně pozvaných než jste očekávali? I přestože byla podle Vás dokonale připravená a pro pozvané velkým lákadlem?S velkou pravděpodobností najdeme příčinu již na samém počátku organizování akce a to při zvaní hostů. Pozvánka je totiž vstupní branou a vizitkou každé akce. Proto napoví dopředu hodně informací o akci. Tento fakt pak ovlivní konečný úspěch či neúspěch akce.

Etiketa nejen pro obchodníky – Pozvánky

Díl 5: Elektronická komunikace

Elektronická komunikace je dnes neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života. A to jak v osobní, tak i v obchodní rovině. Stejně jako ostatní části má i elektronická komunikace svá pravidla. Tyto pravidla pak vytvářejí očekávání reakce protistrany.

Etiketa nejen pro obchodníky – Elektronická komunikace

Přeji příjemné čtení.

[huge_it_slider id=“1″]